Endringen innebærer at noen av forskriftskravene til virksomhetene oppheves, ved at noe av det som tidligere stod som krav i forskriften nå ligger som råd og anbefalinger i veilederen.

Veilederen inneholder råd og anbefalinger om grunnleggende smitteverntiltak som alle bør følge gjennom hele pandemien. Veilederen utfyller også de kravene til virksomhetene som fremgår av covid-19-forskriften § 15.  Rådene er i stor grad de samme som i forrige versjon av veilederen.

Dersom smittesituasjonen endres, kan Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet også endre råd og anbefalinger. Da vil veilederen vil bli oppdatert.

Veilederen er laget i fellesskap av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, der Folkehelseinstituttet har hovedansvar for det smittevernfaglige innholdet. Helsedirektoratet er utgiver.

Her kan du lese veilederen