Kåfjord kommune v/ prosjektet «Den samiske pasienten» arrangerer i samarbeid med Davvi álbmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk et historieseminar om fornorskningen, krigen og revitaliseringen av samisk språk og kultur i Kåfjord.
Myndighetenes harde fornorskningspolitikk fikk store konsekvenser for det etniske mangfoldet i Kåfjord. Gjenreisningen etter den andre verdens krig betød for alvor kroken på døra for det samiske og kvenske språket og kulturen, og norsk ble sett på som inngangsbilletten til framtiden. Vi har invitert inn foredragsholdere som kan fortelle om tiden før og etter fornorskningen, og tidsvitner som har kjent på konsekvensene av den.
Streames fra Senter for nordlige folks FB og Youtube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCUfp87h9OI1jsnNAHl0EjLg?view_as=subscriber
På grunn av koronasituasjonen kan vi bare ta imot 50 deltakere på seminaret. Her er det først til mølla.
Påmelding innen 26. november til:
e-post: lisa.mo@kafjord.kommune.no, tlf: 915 43 745
eller
e-post: Birgitte.Olsen@kafjord.kommune.no
tlf: 412 14 576
Vi følger FHIs retningslinjer for smittevern under arrangementer:
Vi tar forbehold om endringer i program.