Mandag 27.08.2018 begynner kommunen tilbakekobling til permanent vanntilførsel for de boligene/bygningene som har fått midlertidig vanntilførsel i anleggsperioden.

Arbeidet vil kunne vedvare hele uka. Det forventes ikke at det skal bli større forstyrrelser for vannleveransen for øvrige innbyggere, da avstengninger foregår lokalt på nettet. De aktuelle grunneierne vil bli kontaktet direkte. 

Spørsmål kan rettes driftsavdelingen direkte, telefon 77719268