Antall smittetilfeller:             2

Smittetilfellene registrert i Kåfjord nå knyttes til hverandre. Den første av disse to var meldt også i forrige informasjonsskriv til dere.
Husstander med bekreftet smitte med covid-19 vil få utdelt hurtigtester fra oss ved forespørsel. Dette for testing av øvrige medlemmer.

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune