Beredskapsledelsen i Kåfjord kommune har idag hatt et møte. Konklusjonen er at det ikke innføres tiltak i kommunen, begrunnelse følger lengre ned i skrivet.

Det er derimot viktig at innbyggerne følger de generelle anbefalingene som gjelder innen smittevern.

  • Hold deg hjemme når du er syk, også forkjølet. Selv om du tester negativt på hurtigtest. Symptomer smitter, du smitter andre med uansett type virus, slik at andre da også blir syk. Det er dette man vil unngå.
  • Vær bevisst håndhygiene. Vask hendene ofte, host og nys i albukroken.
  • Oppfordrer fortsatt alle uvaksinerte å vaksinere seg. Da forebygger man mer alvorlig forløp av eventuell smitte med korona, selv om vaksinen ikke nødvendigvis beskytter mot å bli smittet.

 

Status smitteutbrudd i Kåfjord per idag

Det er per nå 36 positive registrerte tilfeller siste 10 dager.

Vi har ikke lengre nå oversikt over om de første tilfellene nå er gått ut av isolasjon og har derfor ikke bekreftede tall over hvor mange av disse som fortsatt sitter i isolasjon. Dette da ikke alle ønsker jevnlig oppfølging i sitt sykdomsforløp. Det er å anta at noen nå begynner å bli friske og er ute av isolasjonen.

Isolasjonen er 5 dager, men forlenges dersom man er aktivt syk ved dag 5 til man føler seg frisk igjen. De færreste er friske etter 5 dager.

Hvorfor settes det ikke inn tiltak?

Smitteutbruddet i Olderdalen har ila siste uke ikke smittet videre utover i egen husstand. Screening på skolen igår avdekket ingen nye tester. Utbruddet anses dermed å være under kontroll.

Det pågår et smitteutbrudd i Manndalen der mange er smittet. Alle tilfeller kan spores og man vet smittevei. Det forventes fortsatt at det vil komme flere smittetilfeller knyttet til disse, da man ser at husstanden som regel smittes.

Enkelttilfeller utenom kan knyttes til Tromsø.

Det vil derfor ikke være hensiktsmessig, og vi har heller ikke lovhjemmel å da begrense øvrige innbyggeres frihet og hverdag. Heldigvis skal det litt til i vårt land for at noen kan bestemme over din hverdag, og det er dette vi har lover og forskrifter til.

Etter gjenåpning har de fleste punkter i covid-19 forskriften blitt fjernet, og vi kan da kun innføre tiltak som er hjemlet i smittevernloven. Risikoen skal derfor være stor i samfunnet for at vi har hjemmel til dette.

Et kontrollert utbrudd er ikke en slik risiko.

Dersom det kommer mange tilfeller _over tid_ som ikke kan spores, og det går utover tjenestetilbud og sykehuskapasitet, da begynner grunnlaget å øke for å kunne innsette lokale tiltak. Lokale anbefalinger kan alle komme med, uten at det er formelle tiltak.

Det som heller ikke kommer så godt frem i media er de negative konsekvensene av et nedstengt samfunn. Dette er noe meg som kommuneoverlege helhetlig også må ta stilling til. Å ivareta alle sider av samfunnet og øvrige sider av folkehelsen.

Nå er godt over 90% av Kåfjords befolkning over 18 år vaksinert. Det vil si at koronaviruset ikke er like farlig for samfunnet nå som for 6 måneder siden. Dette betyr at de andre sidene av samfunnet i større grad også må hensynstas.

Eksempelvis er det påvist over 300 færre brystkrefttilfeller i 2020 sammenlignet med året før. Dette betyr ikke at det er blitt mindre brystkreft, men at de ikke er oppdaget grunnet forsinkelse i screening, redusert helsetilbud eller at den enkelte ikke har ønsket å oppsøke helsevesenet med sitt ærend.

FHI har i august også publisert en oversikt over hva nedstegningen har hatt å si for barn- og unge. Hovedkonklusjonen er at dette i all hovedsak har preget barn og unge negativt. Det er feks mer psykiske symptomer og mer alvorlige tilfeller av psykisk lidelse, studier viser også opplevd og faktisk læringstap i grunn- og videregående skole. Ved gjenåpning har derfor nasjonale myndigheter hatt fokus på at barn- og unge i all hovedsak skal skånes for videre tiltak. Ved behov skal tiltakene være så minimale og kortvarige som mulig.

Dette gjør at dere opplever at skoler- og barnehagetilbud går som normalt. Fritidstilbud kan gå som normalt. Friske barn kan møte på skole- og barnehage og alle fritidstilbud. Er barna syk følges flytskjema publisert tidligere. Den viser når de kan komme tilbake i skole og barnehage igjen. Barna trenger så normal hverdag som mulig i tiden fremover.

Smittetilfeller vil det komme flere av gjennom hele vinteren.

Hurtigtester

Kommunen har per nå et lager på 1300 hjemmetester og 50 profesjonelle hurtigtester.

Per nå har vi fått beskjed vi ikke får mer, og må evt låne av nabokommuner ved behov. De har heller ikke til utlån. Vi har et møte med Statsforvalteren i morgen, jeg regner med dette da kommer opp.

Kommunen har derfor ikke anledning å dele ut hurtigtester til befolkningen per nå.

De 50 profesjonelle hurtigtestene vi har blir brukt opp på testklinikken denne uken. Vi må da selv ta av beholdningen av hjemmetester, eller kun gå over til PCR test. PCR test vil man først få svar på etter 1,5 døgn.

Hurtigtestene vi disponerer har vi derfor klare føringer på hvordan vi skal bruke.

Dette er feks for å avklare utbrudd på en skole eller helseinstitusjon. Dette er viktige funksjoner i samfunnet, og kommunens jobb er å holde disse hjulene igang.

Det er er derfor nødvendig å screene hele klasser, trinn eller skoler, hele avdelinger eller sykehjem, alt etter situasjonsvurdering, for å avdekke asymptomatiske smitteførende samt å raskt avklare omfanget når dette oppstår.

Smitte i private husholdninger og dens nærkontakter har ikke samme konsekvens for kommunalt tjenestetilbud, og husholdningene må derfor selv står for dette.

Da kostnaden er høy for innkjøp av disse har jeg derfor tidligere publisert føringer på hvordan du mest effektivt kan bruke hurtigtestene hjemme, slik at man slipper å bruke unødig mye penger på dette.

Det viktigste er likevel at har du symptomer, nærkontakt eller ei, positiv hurtigtest eller ei, er du syk skal du være hjemme til du er frisk igjen!

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                           
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune