Reiseråd fra www.fhi.no 

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Ta høyde for at anbefalinger om reise kan endres raskt.

Generelle smittevernråd for reiser

De generelle rådene for smittevern er;

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hygiene 
  3. Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte. Redusert kontakt mellom personer, ved å holde avstand og unngå større folkemengder, reduserer muligheten for smitte - også før symptomer på sykdom oppstår. Håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte.

Når man planlegger reise, må man altså legge til rette for å kunne følge de samme rådene på reise som man har gjort hjemme, i størst mulig grad. Det er et godt råd å planlegge reiser med tanke på å unngå smittespredning mellom steder, for eksempel ved å begrense reiser hvor det legges opp til nær kontakt med et stort antall mennesker, kanskje på mange forskjellige steder.

På alle reiser må man ta høyde for at det kan være lokale utbrudd av covid-19, eller at det kan oppstå utbrudd mens man er på reisen. Pandemien er ikke over og det vil fortsatt være smittespredning av ulik intensitet i de fleste områder av verden.

Reiser der du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør mindre fare for smittespredning. Tenk over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene. Husk reiseforsikring og undersøk på forhånd om denne gjelder dit du skal reise.

For reiselivsbransjen, se Råd til reiselivsbransjen om reiser og ferieaktiviteter i Norge