Det gis tilskudd til kjøp av statlig og private melkekvoter for ku- og geitemelk med sats inntil kr 4,-/liter. Satsen avgjøres av tilgjengelige midler.

 

Send inn søknad for kjøpet fra 2022 innen via regionalforvaltning.no. Søknadsfristen er 30. april 2023.

En felles søknadsbehandling starter etter fristen.

 

Følgende dokumenter skal legges til som vedlegg i søknaden:

  • Kopi av brev om godkjent kjøp av melkekvote/avtale om kjøp av melkekvote
  • Kopi av faktura
  • Kopi av kvittering for betaling

 

Kåfjord kommune kan kreve tilskuddet tilbakebetalt helt eller delvis dersom kvote blir solgt i løpet 5 år etter at tilskuddet er utbetalt. Støttemotakeren er pliktig til å kontakte kommunen på forhånd av endringer/salg i dette tidsrommet (iht. prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet).