Barnekoordinators oppgaver beskrives mer inngående på denne siden (klikkbar lenke)

Det kan være uoversiktelig å være barn, ungdom eller foresatt i prosesser der flere ulike tjenester skal samarbeide for å bedre livssituasjonen til barnet/ungdommen. Som følge av regjeringens krav om barnekoordinator i kommunene (august 2022) setter Kåfjord nå inn en spesifikk ressurs i dette arbeidet med mål om å forbedre koordineringen i saker der flere tjenester samarbeider i saker som angår tiltak for barn og unge.

Tidligere har ansvaret vært fordelt på ulike ressurser i kommunen, som for eksempel helsesykepleiere. Ved å sette inn en spesifikk ressurs vil man frigjøre tid for fagpersonell ved å la barnekoordinator ta seg av mye av det praktiske arbeidet rundt tiltakene som skal gjøres, som for eksempel kontakt med familien, møteinnkallinger, sikre fremdrift i arbeidet og opprettholdelse av frister, med mer. En viss fordeling av koordineringsansvar vil fremdeles forekomme og brukere/pasienters ønske i forhold til hvem som skal koordinere vil bli vektlagt.

Hva betyr barnekoordinatorrollen for innbyggere i Kåfjord kommune?

Ved å utnevne en spesifikk barnekoordinator har kommunen som mål å møte barn, unge og familiene på en mer oversiktlig og effektiv måte. Kommunens barnekoordinator skal fungere som et felles kontaktpunkt for både innbyggere og tjenester i kommunen og sørge for at barn, unge og deres familier får riktig hjelp til riktig tid.

Barnekoordinator sin primære oppgave er å koordinere ulike tjenesters innsats for barn og unge - spesielt i de mer komplekse sakene. I tillegg kan barnekoordinator kontaktes om foresatte eller barn og unge har behov for råd og veiledning angående rettigheter, lovverk eller andre spørsmål.

Sammen med annet fagpersonell i kommunen skal barnekoordinator sørge for at barnets stemme blir hørt, og at barnets beste ivaretas i saker som angår hen.

Les gjerne mer om barnekoordinatorrollen i lenken øverst.

Kontaktinfo til Kåfjord kommunes barnekoordinator finner du under.

Mattis Bårnes

Barnekoordinator i Kåfjord

Mattis Bårnes (klikkbar lenke - epost)

Kontorsted: Rådhuset, Øverveien 2, 9146 Olderdalen (2.etg)

Telefon: 41514691