Sandra Borch kommer til Kåfjord. Hun ønsker å kjøre et opplegg omkring netthets, det å være annerledes, og hvordan hun har kjempet mot ulike utfordringer for å komme dit hun er i dag. Hun ønsker ikke å ha noe fokus på sitt politiske ståsted. Sandra har selv opplevd enormt mye hets og sjikane rundt den hun er, og ønsker å bruke egne opplevelser for å spre forståelse og kunnskap omkring temaene psykisk helse og nettvett.

Hun ønsker å invitere alle til et åpent møte omkring temaet psykisk helse og nettvett. Vi anser oss som veldig heldige som får eksterne personer innom for å hjelpe oss til å hjelpe, og håper at hennes engasjement blir møtt med samme engasjement hos foresatte/øvrige som ønsker å delta.

Indre Kåfjord barne og ungdomsskole kl 18:00