Kulturminnekompetanse i kommunen, KiK, ønsker med sitt prosjekt å styrke den kommunale kompetansen om kulturminner og få en bedre oversikt over verneverdige kulturminner som finnes i de ulike kommunene. Målet innen prosjektets slutt i 2020, er at 90 % av alle kommuner skal ha vedtatte planer med et særskilt fokus på kulturminner.  

I forbindelse med Kåfjord kommunes deltakelse i KiK-prosjektet, ønkser vi innspill fra lokalbefolkningen vedrørende følgende spørsmål:

Hva kjenner vi til av eksisterende kulturminner i Kåfjord kommune?

Hvor finner vi kulturminner i Kåfjord kommune?

Hvilke kulturminner bør Kåfjord kommune anse som viktige og for å være av høy prioritet?

 

Les mer om KiK-prosjektet her. 

 

Referat fra innspillsmøtet finner du her:  Referat temaplan kulturminner.docx PDF document ODT document