Lørdag og søndag 27-28.03.21 (ring via legevaktsentral 116117)

Mandag 29.03.21 i tidsrom 10-11 (tlf 777 19 320 / 415 76 543)

Tirsdag 30.03.21 i tidsrom 10-11 (tlf 777 19 320 / 415 76 543)

Onsdag 31.03.21 i tidsrom 10-11(tlf 777 19 320 / 415 76 543)

Lørdag 03.04.21 i tidsrom 10-11 (SMS 415 76 543 med navn og fdato (tlf er ikke tilgjengelig for samtaler røddager, men SMS registreres før testing lørdag))

 

 

Anita Monsen Pedersen

Kommuneoverlege i Kåfjord