Jeg har den gledelige nyheten å meddele at Kåfjord kommune starter vaksineringen mot covid-19 av innbyggere uke 1, og vil ukentlig motta nye doser med vaksiner. Det er få doser i hver forsendelse, det vil derfor gå noen uker før alle sykehjemsbeboere er vaksinert.

I månedsskiftet januar/februar vil disse innbyggerne være vaksinert og vi kan starte å vaksinere øvrig befolkning etter FHIs prioriteringsliste. Informasjon om hvilke grupper som fortløpende vil bli tilbudt vaksine vil publiseres når dette er aktuelt, og samtidig informasjon om hvordan påmeldingen gjøres.

De aller eldste i befolkningen (over 85 år) vil i løpet av januar bli oppringt med spørsmål om de ønsker vaksinen. De under 85 år håper vi følger med i medier, og via familie og nettverk får med seg når påmelding til vaksinering kan skje. Vi oppfordrer yngre generasjoner å bistå de eldre å følge med på dette.

 Her er en informasjonsside på FHI.no med informasjon om vaksinen.

Jeg vil benytte anledningen å takke hele Kåfjords befolkning for innsatsen i smitteverntiltak i år. Vi har fortsatt ingen bekreftede tilfeller av covid-19, som skyldes god etterlevelse fra dere og en liten porsjon flaks. Vi er nå 1 av 27 kommuner i landet som ikke har registrert noen smittede.

Det nye året starter optimistisk med oppstart av vaksineringen, og man håper at optimismen bare stiger gjennom vårhalvåret.

Riktig God Jul og Godt Nyttår til dere alle!

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen           
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune