Sommeren 2020 står for tur og man forventer en del innenlandsreise i Norge, men også at det kommer reisende fra øvrige land. Kåfjord har sine turistattraksjoner som tiltrekker feriereisende, samt at kommunen har mange som kommer hjem til sommeren. Det er en reell risiko for at det skjer lokale smitteutbrudd i Norge i sommer, og Kåfjord er heller ikke skånet for dette.

Det er de sårbare for covid-19 vi særlig må beskytte, som i høyeste grad er:

- Beboere i sykehjem

- Alder over 80 år

- Personer i alderen over 66 år med tilleggs sykdommer som hjerte-kar lidelser, fedme, diabetes, kronisk nyresykdom og nyresvikt, kronisk lungesykdom (ikke velregulert astma), kronisk leversykdom og immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

Dette vil derfor gjelde en stor andel av innlagte pasienter på sykehjemmet i Kåfjord og brukere av tjenesten hjemmebasert omsorg i Kåfjord. 

Klikk informasjonsskriv for flere opplysninger