Foto: Pål-Vegar Eriksen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet disponerer en tilskuddsordning til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til revitalisering av kvensk språk og å fremme kvensk/norskfinsk kultur.  Søknader som gjelder kvenske språktiltak og tiltak for barn og unge, vil bli prioritert.

Søknadsfrist for tilskuddsordningen er 1. desember 2018 og 1. mai 2019.  En forutsetning for å behandle søknader som kommer inn til fristen 1. mai, er at det er midler igjen på tilskuddsposten.

Mer om ordningen, samt regelverk og søknadsskjema finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/kmd-tilskudd/tilskudd-til-kvensk-sprak-og-kultur2/id2474157/