Vedtaket sier også at inntekten skal gå til drift av treningsrommet og til vedlikehold/fornying av utstyr til treningsaktiviteten. Det er vedtatt at man skal ta utgangspunkt i MUIL sine satser for bruk. MUIL har følgende satser for medlemmer av laget: Dagspris: kr 70;-. Månedspris 290;-. Årspris 2600.  De som ikke er medlemmer av laget betaler etter følgende satser: Dagspris kr 100,-. Månedspris: kr 400,- og årspris: kr 3 800,-. 

De nye satsene for bruk av treningsrommet vil da ligge på nivå med MUIL. For å forenkle administrasjon etableres følgende satser for bruk:

Månedspris. kr 300,-.

Årspris: kr 2 100,- 

Anlegget er stengt ca 2 måneder (fra skoleslutt til skolestart, ca 20 juni-20 august). 

Ordningen evalueres innen juni 2023.