Gjennom mulighetsstudien for kraft- og industriutvikling ønsker Troms Kraft og Ymber å lytte til innspill fra kommunene, reindrifta og innbyggerne før et planområde for vindkraftutbygging besluttes og utredes. Nå inviteres innbyggerne i Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen til folkemøte.

Tid og sted for folkemøte:

Kåfjord:              Onsdag 15.02.23 klokken 17.30-20.30 på Senter for Nordlige folk, Manndalen