Etter hvert nå vil flere og flere innbyggere i Kåfjord ha gjennomgått koronainfeksjonen. Dette påvirker behovet for vaksinen og når tid det er anbefalt med vaksine utifra gjennomgått sykdom.

Både etter vaksine og gjennomgått sykdom vil kroppen lage seg immunitet mot sykdommen og dermed beskytte mot å bli smittet av viruset, samt redusere risiko for at man blir alvorlig syk av viruset.
Det vil si, har man feks akkurat vært syk med korona trenger man ikke påfyll av vaksine den første tiden etterpå, da infeksjonen gir god beskyttelse lenge etterpå. FHI anbefaler at det går minst 3 måneder etter gjennomgått sykdom til evt vaksinedose gis.

Per nå har innbyggerne gyldig koronapass ved to doser vaksine gitt med minst 3 uker mellomrom, eller én dose vaksine og gjennomgått covid-19 med minst 3 ukers intervall.
Imidlertid vil positiv PCR svar ved gjennomgått korona kun vare i 180 dager i koronasertifikatet, og man vil da trenge vaksinedose for å beholde gyldig sertifikat.
Fullvaksinerte har gyldig koronasertifikat på ubestemt tid per nå.

 

Anbefalt vaksineregime etter gjennomgått covid-19:

Hvem

Hvordan

Ungdom 12-15 år

Anbefales per nå ikke vaksine

Ungdom 16-17 år

1 dose vaksine 3-12 uker etter sykdom

Voksne 18+ som var uvaksinert

1 dose vaksine 3-12 uker etter sykdom. Oppfriskningsdose anbefales etter dette 3-6 måneder senere.

Voksne 18+ med én dose vaksine

3. dose (oppfriskningsdose) anbefales 3-6 måneder etter sykdom

Voksne 18+ med to doser vaksine

Gjennomgått sykdom minst 3 uker etter 2. dose vaksine er å regne som oppfriskningsdose. Imidlertid vil koronasertifikatet bare vise dette i 180 dager, så gyldighet over dette krever ny vaksinedose 3-6 måneder etter sykdom.

Voksne med svekket immunforsvar

Er grunnvaksinert etter tre immunologiske hendelser (vaksine og/eller sykdom), der intervallet er minimum 3 uker mellom hver hendelse.

Oppfriskningsdosen vaksine blir da den fjerde hendelsen og anbefales etter minst 3 måneder.

 

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune