Kåfjord har nå mottatt vaksinedoser beregnet til barn mellom 5 – 11 år. Disse dosene har mindre virkestoffer enn ordinære voksendoser, som tilsvarer 1/3 av vanlig dose.

Det settes opp egne vaksinasjonsdatoer for disse barna. Vi starter med to aktuelle datoer:

  • Torsdag 03.02.22
  • Torsdag 10.02.22

Begge datoer gjennomføres på Helsestasjonen, 2. etasje.

Timebestilling kan gjøres av foresatte på vegne av barna, og gjøres på ordinær link:

https://timebestilling.remin.no

Velg nederste alternativ, timebestilling Helsestasjon BARN 5-11 år, så velger du videre den av de to datoer ovenfor som passer for deg. 
Barn over 12 år som skal vaksineres, får ordinær vaksinedose, og vaksineres da på vanlig vaksinasjonsklinikk. Påmelding gjøres også via samme link.

Påminnelse om at alle barn under 16 år, kreves det samtykke fra begge foresatte med foreldreansvar før vaksinering settes. Denne tas med til vaksinering.

Samtykkeskjema fra foresatte om vaksinering av barn og unge under 16 år

Egenerklæringsskjema for koronavaksinasjon

 

Angående vaksinering øvrig

Det er flere som ikke møter til oppsatte timer. Denne timen opptar da plass til andre som venter på vaksinetime. Vi ber om beskjed dersom man ikke kan møte, slik at man kan organisere vaksinasjonsarbeidet etter dette. Det holder å sende SMS til vaksinetelefonen, 904 02 086, med beskjed om at man ikke kan møte, og hvem man er.

Av de som har møtt til grunnvaksinasjonen på de to første dosene, har vi kalt inn disse til oppfriskningsdose. Av de som ikke har møtt til tredje dose, har vi kalt inn to ganger. Ved manglende oppmøte etter to forsøk kaller vi ikke inn, men vedkommende må bestille time til vaksinering selv ved behov.

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune