FHI har en viss skissering av hvordan vaksineforsendelsene ser ut gjennom sommeren. Basert på dette har man forsøkt å lage en omtrentlig oversikt over når tid de ulike risikogruppene vil kunne få tilbud om vaksine. Bekreftede leveranser har vi ikke mer enn 1,5 uke frem i tid.

Nå holder vi på å vaksinere alle over 55 år. Basert på mengde vaksiner ser vi for oss at alle i denne gruppen og opp har fått tilbud om første dose ila uke 23, altså innen 11.06.21.

Kåfjords vaksinasjonsplan gjennom sommeren:

Måned

Juni

Juli

Uke

Alders-gruppe

22

23

24

25

26

27

28

29

30

>55 år

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Alder 45 – 54 år med underliggende sykdommer

 

 

X

X

 

 

 

 

 

Alder 18 - 44 år med underliggende sykdommer

 

 

 

X

X

X

 

 

 

Alle over 18 år

 

 

 

 

 

X

X

X

X

FHI har sagt kommuner selv kan stå litt fritt å prioritere risikogruppene under 45 år.

I juli mottar vi estimert mellom 150-200 doser hver uke, som alle går til 1. doser vaksine. Det er svært mange doser ukentlig, samt at vi vil sikre oss at befolkningen i juli kan melde seg på litt fritt når det passer med ferieplaner etc, istedetfor at vi låser enkeltuke til enkelte aldersgrupper.

Vi velger derfor å da åpne opp for alle resterende samtidig, altså følgende grupper:

  • Risikogruppe 9: Alder 45 – 54 år uten underliggende sykdommer
  • Risikogruppe 10: Alder 18 – 24 år og alderen 40 – 44 år
  • Risikogruppe 11: Alder 25 – 39 år

Du vil motta SMS fra Remin vaksinasjonsprogram når vaksine er tilgjengelig for akkurat deg. Telefonnummer er det som er registrert i Folkeregisteret. I SMSn vil det være direkte link til hvor du melder deg på elektronisk.

Vi vil samtidig publisere på Kåfjords nettsider når det er åpnet opp for neste gruppe, slik at alle har anledning å følge med på hvor man er i programmet.

Fra og med uke 22 (neste uke), vil de fleste som mottar vaksine få tilbud om 2. dose fra og med august 2021. Dette etter FHIs vaksinasjonsplan. Dette gjør også at vi sannsynlig klarer å tilby alle over 18 år første dose med vaksine innen utgangen av juli.             

Du vil bli innkalt til dose nummer 2. Du skal ikke selv melde deg på til dette. Vi holder alltid av doser nok til 2. doser for de som skal motta dette ukentlig. Ledige doser som legges ut er altså kun for de som melder seg på til 1. dose.

 

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune