Vaksinetelefon (904 02 086) som har blitt brukt i forbindelse med koronavaksinering legges ned etter jul. 
Fra og med 01.01.23 vil denne telefon ikke bli besvart. Dersom det er spørsmål i forbindelse med koronavaksine, må man ta kontakt med helsestasjon.