Koronavaksinen er gratis

Influensavaksinen koster 150 kr

Helsepersonell, saneringspersonell, personell i arbeid med levende griser skal få dekket influensavaksinen av sin arbeidsgiver.

Hvem anbefales koronavaksine:

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • Alderen 18-64 år med underliggende risikogruppe
 • Alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Alderen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering
 • Gravide

Utdyping av hvem risikogruppene er i de ulike alderstrinn kan du lese her.

Hvem anbefales influensavaksine:

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjems- og beboere i omsorgsbolig
 • Gravid etter 12. svangerskapsuke
 • Prematurt fødte barn
 • Barn og voksne med underliggende sykdommer som sees på denne listen.
 • I tillegg anbefales influensavaksinen til
  • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter
  • Personer som bor sammen med (eller tilsvarende nære) immunsupprimerte
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
  • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl

Hva med pneumokokkvaksinen?

Denne settes på legekontoret hos fastlegen på forespørsel.

Pris er 350 kr.

Pneumokokkvaksinen anbefales hvert 6. år.

Vaksinen er anbefalt til:

 • Alle over 65 år
 • Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret
 • Vaksinen er også anbefalt ved flere kroniske sykdommer. Snakk med fastlegen din om du er i risikogruppen som anbefales vaksine
 • Personer som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte, slik som laboratoriepersonell og personell som eksponeres for sveiserøyk.

Pneumokokkvaksinen kan gis samtidig med influensavaksinen. Det bør imidlertid gå 1 uke mellom koronavaksine og pneumokokkvaksine.

                                                                                                           

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune