Oppdatert: Kommunen har sjekket vanninntaket, der er alt OK. Det er problemer på vannbehandlingsanlegget og kommunen jobber med å løse situasjonen.

På grunn av en brann i natt, er det ustabil vannleveranse i Olderdalen. 

Det forventes at situasjonen vil vedvare utover dagen, og vi kan ikke si eksakt tidsperiode. 

Kommunen beklager de ulemper dette medfører.