Det kunngjøres at Kåfjord kommune har sendt stedsnavnssaker  for Olderdalen ut på høring. 

De av lokale lag og organisasasjoner som ikke har mottatt høringsforespørsel, men ønsker å uttale seg, kan få det ved å henvende seg til kommunen ved Inger M. Åsli tlf. 77 71 92 32 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no.

Høringsfrist: 14.09.2018

Foreløpig tilrådning kvensk navneform

Foreløpig tilrådning samisk navneform

Foreløpig tilrådning norsk navneform

Navnesak Olderdalen