Kåfjord kommune har reist navnesak på skrivemåten for en del stedsnavn – norsk og samisk navneform, i området Djupvik og Nordmannvik.

Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg i saker som organisasjonen har en særlig tilknytning til. Lokale organisasjoner som ikke har mottatt høringsforespørsel, men ønsker å uttale seg, kan henvende seg til kommunen ved Inger M. Åsli tlf. 77 71 92 32 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

Høringsfrist: 25.03.2022

Sammenfatning av uttalelser fra stednavnkonsulenttjenesten 
Kvensk stednavntjeneste - tilrådning om kvensk navn
Samisk stednavntjeneste - følgebrev foreløpig tilrådning
Samisk stednavntjeneste - foreløpig tilrådning