Kåfjord rådhus

10:00                 Flaggheising ved Kåfjord Rådhus 

                          Samefolkets sang 

10:15– 12:00     Markering på kommunestyresalen, Kåfjord Rådhus

                          Kulturelt innslag ved Olderdalen barnehage                      

                          Tale ved kommunedirektør Trond Arne Hoe

                          Bevertning

Program for Samenes nasjonaldag på Senter for nordlige folk fra kl. 14:00 og program for Samisk uke 2023

 

Alle er hjertelig velkommen!