Kåfjord kommune vil også i år forsøke å utplassere noen skoleungdommer i sommerjobb hos virksomheter i Kåfjord.
Virksomheter og lag/foreninger kan få et kommunalt tilskudd på kr.5000,- for å ha skoleungdommen i arbeid i minimum 3 uker i 100% stilling.
Skoleungdommene tas ut blant søkerne til kommunale sommerjobber.

Interesserte bes henvende seg til Kåfjord kommune på postmottak@kafjord.kommune.no eller v/Greta Larsen, (tlf 777 19 201), snarest og senest innen fredag 03.05.19.