Kåfjord kommune vil også i år forsøke å utplassere noen skoleungdommer i sommerjobb hos virksomheter i Kåfjord.

Virksomheter og lag/foreninger kan få et kommunalt tilskudd på kr.5000,- for å ha skoleungdommen i arbeid i minimum 3 uker i 100% stilling.

Skoleungdommene tas ut blant søkerne til kommunale sommerjobber.

Interesserte bes henvende seg til Kåfjord kommune postmottak@kafjord.kommune.no eller greta.larsen@kafjord.kommune.no 

v/Greta Larsen, (tlf 777 19 201), snarest og senest innen mandag 30.05.22.