Under møtet blir du kjent med: 

  • Mobbeombudene i Nordland, Troms og Finnmark
  • Rettighetene ditt barn/ungdom har i skole
  • Ny kunnskap om mobbing og utenforskap
  • Hva du som mamma eller pappa kan gjøre?

Delta på møtet ved å klikke her

Link til facebookarrangement