Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
16. mai:

Kokeanbefaling på vann fra Olderdalen vannverk

På grunn av feil med inntaket i Olderdalen anbefales det å koke vannet. Det er ikke påvist noe feil ... Les mer

Aktuelt

Scooterløyper stenges - Løype 4B delvis stengt - Oppdatert 3/5-24 vedr. forlenging etter søknad

På grunn av rein på trekk stenges deler av løype 4B, i tillegg til løype 6 og 9:

  • Løype 4b: Gussagurra-Guolášjávri-Duolbajávri: *Anledning å kjøre til Sandmelen på Guolás. Ta særlig hensyn til rein i området!
  • Løype 6: Goddejávri-«Solgropa»-Magervannet/Løype 
  • 9: Duolbajávri–Čiččenjávri–Bievlajávri

Det bes om at scooterferdsel på fjellet tar hensyn til reinen som skal til kalvingsland. 

De som har leir som må hentes ned bes være ekstra oppmerksom på dette.

Disse løypene vil bli stengt ordinær dato, 5. mai. 

Illustrasjonsbilde informasjon

Parkering Kåfjorddalen - Endringer parkeringssone og årskort

Den 22.09.2022 i sak 76/22 ble det vedtatt i kommunestyret at man skulle innføre betalingsløsning for Guolášveien, med oppstart ved enden av fylkesvei 33. Videre ble det bestemt at parkeringsplassen på Skognes defineres som helårlig og ikke stenges om sommeren. Vedtaket ble fattet basert på vurderinger rundt friluftsloven § 14 og EØS-avtalen artikkel 4.

Den 27.02.2024 i Sak 17/24 ble det vedtatt at parkeringssonen Skognes - Huortnáš skal deles i to separate parkeringssoner, for å bedre samsvare med vedtaket fra KS-76/22. Det ble også bestemt at årskort for Skognes parkering skulle endres fra 300kr til 500kr. De årskortene som allerede er kjøpt forblir gyldig. 

parkeringsskilt blå

Vertskapskurs for de som har skiturister

Jobber du i reiselivsbransjen? Eller leier du ut leilighet eller hytte gjennom Airbnb til skiturister? Delta på gratis dagskurs for å bidra til en tryggere ferie for gjestene dine!

Illustrasjonsbilde informasjon

Støtte til kjøp av melkekvote

Kommunestyret har i møte den 15.06.2023 i sak 62/23, gjort følgende vedtak:

"Kåfjord kommune godkjenner å legge til støtte til kjøp av melkekvoter i Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. Det skal være en kontinuerlig søknadsprosess gjennom året."

Illustrasjonsbilde informasjon

Reguleringsplan Løkvollstranda Camping

Kåfjord Formannskap har i møte 03.05.2023 fattet vedtak om å starte opp arbeidet med reguleringsplan for Løkvollstranda Camping

Området omfattet av planen
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk