Kåfjord kommune åpner nå for vaksine mot covid-19 for alle over 65 år, samt enkelte yngre under 65 år med særlig risiko. Se under hvem dette gjelder.

Kommunen legger ikke ut alle tilgjengelige doser for digital påmelding, slik at vi sikrer å ha ledige doser til særlige risikopasienter, eller de som trenger manuell bistand. Er du i særlig risiko og ikke finner ledige doser digitalt, ta gjerne kontakt likevel for manuell påmelding eller du settes på prioritert venteliste.

Per nå gjennomføres vaksinen på Kåfjord Helsetun – Helsestasjonen.

Planlagte vaksinasjonsdager:

Onsdag 31.03.21 – fulltegnet (alder over 75 år)

Uke 14 har vi til sammen 66 tilgjengelige doser:

Onsdag 07.04.21 – ledige timer digitalt og ved telefonisk påmelding

Fredag 09.04.21 – ledige timer digitalt og ved telefonisk påmelding

Elektronisk påmelding gjøres ved hjelp av din Bank-ID (kun for deg over 65 år).

Link til påmelding: https://timebestilling.remin.no

For deg under 65 år, ved trøbbel med påmelding, mangel på bank-ID eller transportbehov, ring:

Vaksinetelefonen: 904 02 086

Telefonen er bemannet tirsdager, stort sett alle onsdager og fredager i tidsrom 09-14. Påmelding per SMS: Navn + fødselsdato (evt ønsket dato) til tlf: 904 02 086

Vaksine mot covid-19 er gratis.

Befolkning 18 - 65 år med særlig risiko:

Elektronisk påmelding ikke tilgjengelig nå, da systemet ikke kan skille mellom diagnoser, kun åpnes opp etter alder. Ring eller SMS vaksinetelefonen for påmelding. Før time tildeles vil lege bekrefte at du hører til denne risikogruppen.

- Gjennomgått organtransplantasjon

- Immunsvikt (gjelder ikke om man går på immundempende medisin som kan gi immunsvikt)

- Hematologisk kreftsykdom siste fem år, feks lymfom, leukemi etc.

- Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

- Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (feks ALS, cerebral parese og Downs syndrom)

- Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

                                                                                                                 

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                                          
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune