Det vil de markere med ARNsykkel`n🚴 Den skal sykles fra Bindal kommune i sør, til Kautokeino kommune i nord, for så å følge årets Arctic race og avslutte på Nordkapp.

21. juli kommer ARNsykkelen til Kåfjord, og da trenger vi frivillige som har lyst til å sykle den gjennom vår kommune. Sykkelen blir overlevert til oss fra Storfjord kommune, og vi skal levere den videre til Nordreisa kommune på mandag 24. juli.

21. juli er en fredag, og 24. juli er en mandag, vi trenger også forslag på om det er noe vi kan gjøre i løpet av helga mens sykkelen er i vår kommune.

Har du lyst å sykle hele eller deler av etappen gjennom kommunen?
Har du/dere forslag på arrangement/event som kan gjøres den helga mens sykkelen er i kommunen?
Vi ønsker også å profilere vår kommune langs ruta. Har du/dere forslag på noen vi kan gjøre langs ruta i Kåfjord?
Det kan være alt fra: sang/ sangkor, kaffestasjon, fruktutdelinger, folk langs ruta, barnehager, frivillige lag/foreninger, flagging og hurrarop, flere sykler sammen, andre kreative forslag? Alt av forslag tas i mot med takk

Send en epost til: britt.pedersen@kafjord.kommune.no

Fint om vi kan få tilbakemelding senest onsdag 14. juni 2023

Vi sykles!

🚴‍♀️🚴🚴‍♂️🚴‍♀️🚴🚴‍♂️🚴‍♀️🚴🚴‍♂️🚴‍♀️🚴🚴‍♂️🚴‍♀️🚴🚴‍♂️🚴‍♀️🚴🚴‍♂️🚴‍♀️

Artic race of Norway