Beredskapsledelsen i Kåfjord kommune i denne situasjonen består av:

- Kommunedirektøren (leder) Einar Pedersen
- Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad
- Kommunalsjef helse Trond Skotvold, oppvekst Elisabeth Gulbrandsen og drift/utvikling Gunn Andersen,
- Avd. leder servicekontor Greta Larsen
- Kommuneoverlege Anita Monsen Pedersen
- Beredskapsrådgiver Karin Karlsen

Illustrasjon coronavirus