Under finner du timeplan for for høstsemesteret 2021 (endringer vil kunne forekomme)
Vuolábealde gávnnat Čákčalohkanbaji 2021 diibmoplána (rievdadusat sáhttet dáhpáhuvvat).

PÅMELDING HER! / SEARVAN DIEĐIHUVVO DÁKKO!

LEDIGE PLASSER: Vi har noen ledige plasser, både på gruppeundervisning og spilletimer. Se timeplan under for oversikt
GUOROS SAJIT: Mis leat muhtin guoros sajit, sihke joavkooahpahusas ja čuojahandiimmuin. Geahčas visogova diibmoplánas vuolábealde.

Priser / Hattit:

Semesteravgift: 842 kr halvåret inkludert materiell. 504 kr søskenmoderasjon (gjelder også hvis samme elev har flere tilbud).
Plassen beholdes inntil den sies opp skriftlig via avmeldingsskjema (frist 1. juni og 1. desember).

Lohkanbadjedivat: 842 kr jahkebealis oktan ávdnasiiguin. 504 kr oarbinvuoládus (gusto dallenai go seamma oahppis leat máŋga fálaldaga).
Sadji bisuhuvvo gitta dassážiigo celkojuvvo eret čálalaččat eretdieđihanskovi bokte (áigemearri geassemánu 1. beaivvi ja juovlamánu 1. beaivvi).

Timeplan 2021-2022 revidert utgave_Side_1.jpg