Kåfjord kommune mottar ca bare halvparten av forventede vaksinedoser i uke 27, 28 og 29. Dette betyr at det enkelte dager er overbooket med timer til vaksinering.

Vi jobber hardt for å forsøke å unngå at noen timer må flyttes, men det kan likevel være at noen får beskjed om flyttede vaksinetimer.
Det er derfor heller ingen ledige vaksinedoser på Remin i hele juli, og dette vil sannsynlig heller ikke komme.

Dette har å gjøre med at Norge i juli mottar 900 000 færre doser fra Pfizer enn først beregnet. Likevel er det beskjeder om at Norge også mottar 600 000 flere doser av Moderna vaksinen. Kåfjord kommune har ikke fått noen beskjed om at vi mottar noen av disse. Dette er klart noe man håper.

Moderna og Pfizer er bygget på samme prinsipp og vil i stor grad ha lik virkning og effekt.

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune