Kurssted: Rambergstua Mortenhals

Kurspris: 2.000,-

Alder: Jegerprøvekurs kan man ta fra det året man fyller 14 år

Utedager: Onsdag 14, og lørdag 17, kle dere for å være ute.

Hagle: Alle våre kandidater vil oppnå å treffe leirdua på hagleskytingen

Rifle: Alle vil oppnå å treffe målet på rifleskytingen

Fravær: Det kan kun være 2 fravær ved at de blir gjennomført på nettet

Parkering: Det er parkering for bobil og campingvogn

Oppstart: Ved minimum 15 bindende påmeldinger

NB. Møt opp presis på kursdagene

Totalt 9 samlinger per. kandidat

Program:

  • Mandag 12. juni kl. 18.00-21.00, Tema: Jakt og holdninger (gruppeinndeling)
  • Tirsdag 13. juni kl. 18.00-22.15, Tema: Vilt og artskunnskap
  • Onsdag 14. juni kl. 18.00-21.30, Tema: Human og sikker jakt i praksis (Grupper)
  • Torsdag 15. juni kl. 18.00-22.00, Tema: Lovverk og forskrifter
  • Fredag 16. juni kl. 18.00-21.00, Tema: Våpen og våpenlovgivning
  • Lørdag 17. juni kl. 08.00-21.00, Tema: Skyting hagel og rifle (grupper)
  • Mandag 19. juni kl. 18.00-21.00, Tema: Jaktformer
  • Tirsdag 20. juni kl. 18.00-21.00, Tema: Ettersøk av skadet vilt
  • Onsdag 21. juni kl. 18.00-22.00, Tema: Håndtering av felt vilt

NB: Med forbehold om endring av datoer.

Påmelding/henvendelser til: 

e-mail: jegerprovensns@hotmail.com eller pr telefon 48 15 73 57

Jegerprøveinstruktør for Miljødirektoratet Einar Mellomgård

Facebook side for mer informasjon finner du her.