Status for åpne og stengte løyper

Kåfjord har et velutbygget scooterløypenett som tilbyr et variert tilbud til turfolk i vinterhalvåret.

Driften av løypenettet foregår i samarbeid med Kåfjords scooterforeninger. De gjør et stor innsats med å merke løpene og med å holde publikum oppdatert på skredfare og andre viktige forhold.

Det er kommunens oppgave å publisere status for løypene. Her kan du finne status for løypene til enhver tid. Ta kontakt med kommunen om du er usikker på å ferdes ute i naturen.

Du er selv ansvarlig for din egen sikkerhet når du ferdes ute i naturen på egenhånd. Ta hensyn til gjeldende vær- og føreforhold.​

Status 12.05.22 - Alle løyper er nå stengt for sesongen.

Ta særlig hensyn til de utfordrende snøforholdene vi har, og vis varsomhet ved ferdselen. Ta sikre veivalg. Og ikke legg ut på tur dersom du vurderer forholdenen som utrygge. Det kan gå ras på steder hvor det normalt ikke skjer. Og det meldes fra varsom.no om at der er svake lag i snøen, ta hensyn til dette stabiliserer seg.

Vi satser på en fin sesong for rekreasjonskjøring! Husk å vise hensyn til både dyr og mennesker som ferdes ute. Ta med deg tilbake gode minner og ting som ikke hører hjemme i naturen.

I tabellen følger oversikt over kommunens snøskuterløyper. Status forteller om løypene er åpne eller stengte, og informasjon informerer om øvrige forhold.

Status snøskuterløyper
Løypenummer og navn Status  Informasjon 

Løype 1: Nordmannvikdalen

STENGT  

Løype 2:  Olderdalen-Dalbakken-Báhkkavággi 

STENGT  

Løype 3: Trollvik-Trollvikdalen-Holmevannet-Birtavarre

STENGT

Åpen fra Trollvik til Holmevannet og

Åpen fra Stornesset til Cock-hytta

Løype 4a: Birtavarre-Gussagurra

STENGT  Løypa mellom Birtavarre og anleggsveien stengt fra 20. april.

Løype 4b: Gussagorra-Guolášjávri-Duolbajávri 

STENGT  

Løype 5: Gaiskriidi-Manndalen-Uhcávákkas-Duolbajávri

STENGT

Løypa mellom Gáiskriidi og Ápmelašsæter stengt fra 20. april.

Løypa kan være noe krevende.

Løype 6: Goddejávri-«Solgropa»-Magervannet 

STENGT  

Løype 7: Gussagorra-kommunegrense Nordreisa

STENGT  

Løype 8: Nommedalen-Holmevannet 

STENGT  

Løype 9: Duolbajávri–Čiččenjávri–Bievlajávri

STENGT  

 

Den generelle regelen er at snøskuterløypene stenger 4. mai og åpnes når snøforholdene tilsier det. Merking av løypenettet må være foretatt og annonseres fortløpende.

Forskriften for snøskuterløyper er nå kunngjort og det er tillatt å begynne med stikking av løyper dersom forholdene tilsier det.

Her finner du løypekart i PDF!

Her finner du forskriften!

Lokal forskrift for scooterløypene i Kåfjord

Det er utarbeidet lokal forskrift for scooterløypene i Kåfjord.

Lokal forskrift kan leses her!

For større kart, klikk her.

Utredning av snøskuterløyper vedtatt 12.11.21