Som dere alle vet, var vi igjen nødt å stenge ned alle fritids- og aktivitetstilbud for voksne. Dette på grunn av pågående smitteutbrudd i Tromsø. Smitten kommer raskt og plutselig, og denne gangen var det berettiget. Det er nå bekreftet smitte med den britiske muterte varianten. Denne smitter betydelig lettere mellom mennesker enn opprinnelig virus. Samfunnet er da nødt å begrense dens potensial for spredning.

Sålangt oppgir Tromsø kommune å føle de har en slags kontroll. Dette da det ikke har dukket opp smittetilfeller de ikke kan spore kilden til. Dette er bra.

Pandemien var aldri over, men Kåfjordingene har kanskje fått et lite pusterom med en liten følelse av normalitet før alt ble nedstengt igjen. Forhåpentligvis har dette pusterommet opplevdes positivt, og ikke ekstra nedslående at man går tilbake til nasjonale tiltak.

De nasjonale tiltakene anbefaler at fritids- og aktivitetstilbud for voksne ikke gjennomføres. Dette for å begrense kontaktpunkter mellom mennesker, da man vet at dette smitter. Innbyggerne har derfor et ansvar å begrense kontakter seg imellom til det som er nødvendig. Velger man likevel å samles, må man fortsatt følge loven. Den angir maks 10 stk samlet på innendørs arrangement.
Her vil arrangør være særlig ansvarlig at dette gjennomføres i tråd med forskriften.

Inntil videre opprettholdes aktivitetstilbud for barn, i tråd med anbefalingene.

Hele veien har det vært viktig å fortsatt være tro mot de vanlige smittevernregler:

  • Hold avstand til hverandre
  • Hold deg hjemme om du er syk
  • Hold hendene rene
  • Begrens antall personer du har kontakt med

Vi har offentlig gått ut og frarådet reise til Tromsø i forkant av helgen som var. Da var smittesituasjonen i Tromsø svært uavklart. Fortsatt, til situasjonen i Tromsø er under kontroll, ber man innbyggerne om å tenke over om reisen til Tromsø kan utsettes.
Dette gjelder for øvrig alle reiser utover kommunegrensen, og er en nasjonal anbefaling.

Jeg legger ved regjeringens oversikt over alle nasjonale tiltak som nå gjelder. Denne oppdateres av regjeringen hver gang det skjer endringer, og finnes på denne siden.

Legekontoret har god testkapasitet. Har du vært i områder med smitte og/eller generelt har symptomer på luftveissykdom, som sår hals, feber og hoste. Ta gjerne kontakt med oss for testing, tlf 415 76 543 (betjent innenfor kontortid). Jo flere som tester seg, selv om alle er negative, des bedre oversikt har vi over at det faktisk ikke foregår skjult smitte i samfunnet.

Angående vaksine har vi nå i noen uker kun fått tilsendt vaksinedoser ment til 2. dose av de som tre uker tidligere har fått første dose. Vaksineringen har derfor gått svært tregt den siste tiden.

Fortsatt er det ingen signaler på når tid vi får økte forsendelser med vaksinen forbeholdt risikogruppene 1-4. Altså alle over 65 år eller de yngre med særlig risiko. Disse skal vaksineres med Pfizer eller Moderna sin vaksine.

Imidlertid, uke 10, får vi tilsendt 100 stk doser av vaksinen Astra Zeneca. Denne er dessverre ikke godkjent for de over 65 år eller de yngre med særlig risiko.
Astra Zeneca vaksinen er først og fremst forbeholdt helsepersonell, og disse vil da vaksineres. Doser utover helsepersonell planlegges til øvrig befolkning etter FHIs anbefaling om risikogrupper 5-9.
Når vi vet antall doser utover helsepersonell vi da har til befolkningen, planlegger vi for hvordan dette skal organiseres. Informasjon om påmelding til denne publiseres så snart dette er avklart.

Ubekreftet er det signaler om at vaksineforsyningen nasjonalt øker kraftig om 1-2 måneder. Dette også tross beskjed idag om at regjeringen skjevfordeler vaksinene frem til leveransene stiger.

Jo flere vi får vaksinert i befolkningen, også de unge som er mest på farten, jo mer klarer man å begrense smitten og jo mer fritt kan vi begynne å leve igjen.

Nå har vi vært veldig flinke i et helt år. Hold ut noen uker og måneder til, så har jeg troen på at vi nærmere sommeren kan begynne å se en mer normal hverdag igjen.

                                                                                                           

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                     
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune