Kåfjord kommune vedtar ingen lokale tiltak gjennom påsken, men kommer med noen lokale anbefalinger i tillegg til gjeldende forskrift og anbefalinger fra sentrale myndigheter. Det er i dag i tillegg presentert nye strengere nasjonale regler og anbefalinger som er gjeldende fra onsdag 24.03.21 ved midnatt og frem til mandag 12.04.21. De mest aktuelle av disse refereres til nederst i dette skriv.

Alle gjeldende regler og anbefalinger fra regjeringen finner du i sin helhet her.

Kåfjord kommune er fortsatt smittefri, og ønsker å beholde denne tittelen til også etter påske. Vi forventer tilreisende til kommunen gjennom høytiden, men viser til nye regler og anbefalinger regjeringen har kommet med i dag. Disse ber befolkningen unngå reiser på tvers av kommuner, men unntak her er feks elever og studenter som vil hjem i høytiden.

For tilreisende til Kåfjord anbefaler vi at man i forkant har testet seg negativt for covid-19. Dette gjelder spesielt for tilreisende fra områder med pågående smitte. Eksempler på slike steder er Tromsø, Bodø og østlandsområdet.

Dersom dette ikke lar seg gjøre på avreisested har Kåfjord kommune følgende testtilbud gjennom palmehelgen og påskeuken:

Lørdag og søndag 27-28.03.21 (ring via legevaktsentral 116117)

Mandag 29.03.21 i tidsrom 10-11 (tlf 777 19 320 / 415 76 543)

Tirsdag 30.03.21 i tidsrom 10-11 (tlf 777 19 320 / 415 76 543)

Onsdag 31.03.21 i tidsrom 10-11(tlf 777 19 320 / 415 76 543)

Lørdag 03.04.21 i tidsrom 10-11 (SMS 415 76 543 med navn og fdato (tlf er ikke tilgjengelig for samtaler røddager, men SMS registreres før testing lørdag))

 

Vi vet at å reise øker risiko for at smitteutbrudd oppstår. Dersom du kommer fra områder med smitte, ber vi om at du generelt begrenser all sosial kontakt frem til du har fått svar om at testen din er negativ.

Husk at er reglene strengere der du kommer fra enn nasjonale regler, så er det dine lokale regler som gjelder også når du er hos oss i Kåfjord.

Noen av de nye gjeldende regler:

 • Forbud mot skjenking av alkohol nasjonalt
 • Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter innendørs er forbudt
 • Hjemmekontor der dette er praktisk gjennomførbart

Noen av de nye gjeldende anbefalinger:

 • Holde 2 meters avstand til hverandre, dette gjelder også når du er på besøk
 • Mask to gjester på besøk, dette gjelder både voksne og barn
 • Ha færrest mulig nærkontakter
 • Dersom det ikke er mulig å holde 2 meters avstand anbefales bruk av munnbind, feks inne i butikklokaler.

Angående arrangementer er det også nye regler, alt anbefales å avlyses eller utsettes.

Dersom dette likevel gjennomføres, inklusive religiøse forsamlinger gjelder følgende:

 • Arrangement innendørs uten faste plasser:                     Avlyses/utsettes
 • Arrangement innendørs med faste tilviste sitteplasser:   20 personer
 • Arrangement innendørs for idrett for barn <20 år:           50 personer
 • Utendørs arrangement:                                                    50 personer

Man bør ikke delta på arrangement utenfor egen hjemkommune.

                                                                                                                                                           

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                                          
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune