Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ny rapport - Transportinfrastruktur i Nord-Troms

Status og strategier 2018

H 9ypDEEf 4u 2WAAAAAElFTkSuQmCCDette dokumentet er en kortversjon av rapporten «Kunnskapsgrunnlag 2018-infrastruktur i Nord-Troms» (Transportutvikling AS, januar 2019).
Nord-Troms har en voksende sjømatnæring, og flere andre næringer i regionen har et potensial for positiv utvikling. Utviklingen begrenses imidlertid av bl.a. transportinfrastruktur, og transportløsninger, som ikke fungerer tilfredsstillende i forhold til dagens behov og fremtidig verdiskaping. Det er derfor viktig å avklare både status og hva som er nødvendig for å sikre en fremtidig bærekraftig utvikling i Nord-Troms.
Seks kommuner i Nord-Troms (Nord-Troms regionråd DA) står bak prosjektet som har som overordet mål å utvikle en sammenhengende infrastruktur, der de ulike regionene i fylket og Nord-Norge bindes tettere sammen for en framtidsrettet nærings- og bosettingsutvikling.

Ramona Salo

Ramona Salo Myrseth er vinner av DOGA merket Årets nykommer 2018

"Med eventyrlyst og dyp kjærlighet dykket hun ned i den samiske kulturen og skapte en kleskolleksjon med et personlig uttrykk som redefinerer det vi tenker på som «samisk», samtidig som den er tro mot røttene. Merkevinneren er også en del av en voksende internasjonal bølge av unge kunstnere og designere som tar tilbake og formidler i urfolkverdier i en moderne kontekst. Dette er derfor mer enn en kleskolleksjon, det er også sanselig historiefortelling."

grunderakademiet

Gründerakademiet - kurs for oppstart av virksomhet

Alle som er i etableringsfasen og som planlegger oppstart av egen bedrift kan gjennom veiledning, samlinger og nettbasert opplæring få en grundig innføring i alle sider ved å starte for seg selv.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk