Sosialt nettverk

Sosial aktivitet har stor betydning for å få et godt og langt liv. Seniorer som har et aktivt sosialt liv, får ofte bedre livskvalitet.

De vil også i større grad mestre egen hverdag, og dermed kunne bo lenger i eget hjem.

 

Når du nærmer deg seniortiden er det derfor viktig at du opprettholder kontakt med familie, venner og bekjente. Du bør også delta aktivt i sosiale fellesskap. Kommunen har dessverre ikke oversikt over alle tilbud som finnes i vår kommune, som er organisert gjennom både private ordninger, lag og foreninger. Oppsøk aktivt nærområdet og spør hvilke muligheter som finnes.

 

Her kan du lese om kommunens kultur- og aktivitetstilbud.

Å ha en funksjon og føle seg behøvd er svært viktig for menneskets natur. Når arbeidslivet har passert, barna er voksne, kan det å bidra aktivt i samfunnet gi deg veldig mye tilbake i form av bedre helse, økt livslyst og sosiale kontaktpunkter. Kåfjord frivillighetssentral trenger flere frivillige, som kan bidra stort og smått, uten at man binder seg fast store deler av hverdagen.

Her kan du lese mer om frivillighetssentralen i Kåfjord.

Tips og råd for god psykisk helse

Kommuneoverlegen i Kåfjord gir deg her 5 tips for hverdagsglede som alle bidrar å bedre helsen din.

En god psykisk helse handler om å kjenne at du har god livskvalitet – at livet har verdi og mening. Klarer du å tilrettelegge for aktiviteter og gjøremål som gir deg gode positive opplevelser, er mye gjort.