Areal Totalt 991,18 km²
  Land 951,53 km²
  Vann 39,65 km²
Folketall pr 1.okt 2019 2074
Eneboliger   1188
Leiligheter i boligblokk 0
Hytter   127
Høyeste fjell Isfjellet, Iisavárri 1375 m.o.h.

Se mer fakta om Kåfjord her: https://www.ssb.no/kommunefakta/gaivuotna-kafjord-kaivuono

MULIGHETER OG MANGFOLD

Mellom Tromsø og Alta, langs østsiden av Lyngenfjorden og sørøstover mot finskegrensen, strekker Kåfjord kommune seg gjennom variert natur som kan ta pusten fra de fleste.  Her er det virkelig fjord og fjell! Naturen er en viktig del av livet i Kåfjord – innbyggerne her er nært knyttet til den, og bruker naturen flittig. Mangfoldet av friluftsopplevelser er stort. Du kan søke fred på fotturer, langrenn eller fisketurer, eller få adrenalinkick og fart med isklatring, snøscooter og RIB-turer på fjorden.  

Kåfjord har lange tradisjoner som en åpen og gjestfri kommune. Gjennom flere generasjoner har vi vært flerkulturell og flerspråklig – her kan du høre folk prate både norsk, samisk og finsk. 

I Kåfjord tar vi gjerne imot både nye innbyggere og bedrifter, og vi har som mål at det skal være lett å drive næring og godt å bo her. En ny flerbrukshall stod ferdig i 2016, her finnes kultursenter med scene, og et bredt tilbud av foreninger med mye aktivitet.

Kjører du E6 fra kommunesentrum Olderdalen til kortbaneflyplassen i Sørkjosen tar det om lag 45 min, og til regionsenteret Storslett tar det 50 min. Til Tromsø tar det i underkant av tre timer – du kan kjøre E6 og E8, eller ta Riksvei 91 med to fergeforbindelser.

Visste du at:

• Rundt 60 % av kommunens 991 km2 areal ligger på minst 600 moh., men folk flest bor langs fjorden og i dalstrøkene.

• Fra Kåfjord har du utsikt til de berømte Lyngsalpan, men kommunen har også egne imponerende fjell som Nordmannviktind (1 355 moh.) og Storhaugen (1240 moh.). Du kan også dra på dagstur til Halti, som er Finlands høyeste fjell.

Trygt og godt, men langt fra kjedelig!

Å BO I KÅFJORD

I Kåfjord kan du føle deg trygg – kriminalitet er nærmest som et fremmedord å regne. Vi liker å tro at det er mye grunnet godt samhold i bygdene og det åpne samfunnet.

Kommunen legger også til rette for boligbygging, så er det usjenerte omgivelser eller nærhet til det spektakulære i naturen, er mulighetene absolutt til stede. Flere velger også å ukependle til Tromsø, for å kunne kombinere karriere og byliv med pusterom og boltreplass.

Innen oppvekstsektoren er utdanningen høyere enn landsgjennomsnittet, og pr. 2016 er det 4,4 ansatt pr. barn i barnehagene våre. Og du trenger ikke bekymre deg for barnehageplass: kommunen har, gjennom tre kommunale barnehager, full dekning – alle med stor boltreplass for barna.

I tillegg til tre offentlige barne- og ungdomsskoler med SFO-tilbud, har det også blitt etablert en privatskole i kommunen. En meningsfylt fritid er viktig for et godt oppvekstmiljø, og her finnes Kulturskole, fritidsklubber, bibliotek og flere idrettslag med et variert tilbud.

I tillegg til uendelige muligheter for friluftsliv, er det også et variert tilbud av organiserte aktiviteter både for barn og voksne. Fotball er selvsagt populært, håndverk og husflid har et godt rotfeste, og ellers finnes det alt fra kor, Røde Kors-forening - og snøscooterforening – for å nevne noe. Det store engasjementet innen fritidsforeningene skaper også liv i kommunen. Mindre arrangementer som julemesse, turer og konserter, sørger for at det skjer noe gjennom hele året. Om sommeren er det Riddu Riđđu –festivalen som er det store trekk­plasteret i kommunen, med besøkende fra nær og fjern.

Visste du at:

• Logoen til Riddu Riđđu er inspirert av en samisk barnelek, og navnet på festivalen betyr «liten storm på kysten».  

• Skardalen er et av 22 nasjonalt utvalgte kulturlandskap i Norge – et typisk eksempel på sjøsamisk bygd.

 

Kreativ kommune med grunnlag for vekst

NÆRINGSLIV

Naturen i Kåfjord er ikke bare spektakulær, den danner også fundamentet for mye av næringen her. Fiske og landbruk er viktig for næringsgrunnlaget i kommunen, både i tradisjonell form og indirekte.

Kan vi påstå at melk og kjøtt fra Kåfjord smaker litt bedre? Fiskeflåten er mindre enn tidligere, men det satses fremdeles på unge folk og nye båter, og havbruksrelaterte næringer som settefiskanlegg og matproduksjon har blitt etablert. Djupvik industriområde har havn, dypvannskai og ligger i nær tilknytning til E6.

Gjennom satsing på natur- og kulturbasert næringsliv, skapes nytt verdigrunnlag. Gorsabrua – som du kan hoppe i strikk fra (se bildet) – ski, toppturer, jakt og fiske – Kåfjord har fantastiske omgivelser og en rik kulturarv å bygge på.

Næringsfondet i kommunen er meget aktivt, med 20–30 tilskudd i året for å støtte opp om nyetableringer og vekst i Kåfjord. I samarbeid med andre kommuner i Nord-Troms er det etablert gründernettverk og næringshage i Nordreisa. Det er også mulig å få låne kontorplass, video- og konferanserom gjennom kommunen.

Visste du at:

• Utstrakt fiberdekning gjør det enklere å drive bedrift, eller ha hjemmekontor for ukependlere.

• Kåfjord ligger i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms. Lavere personskatt, fritak for arbeidsgiveravgift og tilbakebetaling av studielån med inntil 25.000 i året, gjør det mer gunstig å etablere seg her.