Er boligen din aldersvennlig? Det handler ikke nødvendigvis om noen spesialtilpasninger, men om boligen du har kan fungere ved endret funksjon ved høyere alder.

Har boligen din dører som er brede nok for rullator og rullestol?

Hvordan er størrelsen på badet, vil den kunne ha plass til en rullestol?

Ønsker du å planlegge for å klare deg mest mulig selv i seniortilværelsen bør det feks være enkel tilkomst til boligen din.

Hvor er boligen din plassert i kommunen? Er det aktuelt å flytte nærmere matbutikk, helsetjenester, kulturtilbud eller andre sosiale arena som er viktig for deg?

Man bør ta stilling til om hjemmet ditt er godt nok tilpasset alderdommen, eller om man bør flytte til annen bolig som er bedre egnet. Du bør ta stilling til følgende spørsmål:

  • Hvordan kan og bør jeg tilrettelegge boligen min, slik at den møter behovene mine i fremtiden?
  • Hvor og hvordan ønsker jeg å bo når jeg blir eldre?
  • Hvilke tjenester, tilbud og aktiviteter har jeg behov for i nabolaget?
  • Hva slags hjelp har jeg behov for dersom helsen min blir svekket?
  • Hvordan blir økonomien min når jeg blir pensjonist?
  • Har boligen min behov for vedlikehold? Hvordan skal jeg løse dette både praktisk og økonomisk?

 

Slik kan du tilrettelegge egen bolig for alderdommen

Har du en varig funksjonsnedsettelse, kan tilpasning av boligen og hjelpemidler bidra til at du kan fungere mer selvstendig og bo lenger i boligen din.

Hvis du har en vesentlig og varig funksjonsnedsettelse, har du rett på utlån av nødvendige og hensiktsmessige hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen.

Se informasjon om hvilke muligheter som finnes på NAV sine nettsider:

NAV - Trenger tilrettelegging av bolig

Økonomiske tilskudd gir ofte bedre og varige løsninger enn utlån av hjelpemidler. Det kan for eksempel innebære å få alle rom på ett plan, eller endret inngangsparti til boligen og garasjen.

Informasjon om tilskudd fra NAV til ombygging kan du lese om her.

Tilskudds- og låneordninger for utbedring av bolig

Du kan søke om lån fra kommunen og Husbanken for å tilpasse eller oppgradere boligen din.

  Kåfjord kommune har også en kommunal ergo- og fysioterapitjeneste. I kontakt med disse kan man få hjelp til vurdering av behov og hvilke tilpasninger og hjelpemidler som kan være mulig å få til i din bolig.

Her kan du lese mer om kommunens tjenestetilbud for deg med nedsatt funksjonsevne.

Brannsikkerhet for seniorer

Risikoen for å omkomme i brann øker med alderen. En god brannberedskap kan redde liv.

Les mer om brannsikkerhet for eldre her.