Innbyggere som ikke kan ivareta sine egne interesser på grunn av sykdom, skade, eller funksjonsnedsettelse, kan få hjelp av en verge.

Les mer om vergemål på Statsforvalteren sine nettsider.