Ønsker du å bestemme hvem som skal ivareta deg og dine interesser, dersom du en dag ikke er i stand til å gjøre dette selv? Da bør du opprette en fremtidsfullmakt.

Den kan både være et alternativ til og et supplement til å få oppnevnt en verge.

Les mer om hvordan du går frem for å opprette en fremtidsfullmakt på Statsforvalteren sine nettsider.