Antall meldte tilfeller til oss:                      5
Antall selvregistreringer:                            39
Totalt registrerte tilfeller:                           44

Man antar også at ikke alle registrerer seg, slik at det reelle tallet er nok høyere.
Til sammenligning hadde vi 15 registrerte tilfeller i uke 4. Tallene har derfor nær tredoblet seg.
Av alle disse er det ikke meldt om tilfeller med alvorlig forløp som er i behov av helsehjelp. Viruset fremstår til nå å tåles godt av stort sett fullvaksinert befolkning.

Tusen takk til alle som har valgt å benytte seg av vår løsning med selvregistrering av positiv hurtigtest.
På denne måten får vi i kommunen en slags oversikt over omfang i form av størrelse og hvor smitten brer seg i kommunen vår.

Du kan registrere din positive selvtest her. Velg Kåfjord kommune.

Vi jobber nå med å gå gjennom på nye besøksrutiner for sykehjem, og kvalitetssikrer at disse er i tråd med gjeldende anbefalinger fra FHI. Tidligere har kommunen også hatt særlig strenge regler for helsepersonell i arbeid med smitte i husstanden. Også her er rutinene under revisjon, slik at de er i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger.

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune