Status for åpne og stengte løyper

Kåfjord har et velutbygget scooterløypenett som tilbyr et variert tilbud til turfolk i vinterhalvåret. Driften av løypenettet foregår i samarbeid med Kåfjords scooterforeninger. De gjør et stor innsats med å merke løpene og med å holde publikum oppdatert på skredfare og andre viktige forhold.

Her kan du finne status for løypene til enhver tid. Ta kontakt med kommunen om du er usikker på å ferdes ute i naturen.

Du er selv ansvarlig for din egen sikkerhet når du ferdes ute i naturen på egenhånd. Ta hensyn til gjeldende vær- og føreforhold.​ Bruk varsom.no for oppdatert informasjon.

Status 

Ta særlig hensyn til de utfordrende snøforholdene vi har, og vis varsomhet ved ferdselen. Ta sikre veivalg. Og ikke legg ut på tur dersom du vurderer forholdene som utrygge. Det kan gå ras på steder hvor det normalt ikke skjer. Og det meldes fra varsom.no om at der er svake lag i snøen, ta hensyn til dette stabiliserer seg.

Vi satser på en fin sesong for rekreasjonskjøring! Husk å vise hensyn til både dyr og mennesker som ferdes ute. Ta med deg tilbake gode minner og ting som ikke hører hjemme i naturen.

I tabellen følger oversikt over kommunens snøskuterløyper. Status forteller om løypene er åpne eller stengte, og informasjon informerer om øvrige forhold.

Løypenummer og navnStatus Informasjon 
Løype 1: NordmannvikdalenStengt 
Løype 2:  Olderdalen-Dalbakken-Báhkkavággi Stengt 
Løype 3: Trollvik-Trollvikdalen-Holmevannet-Birtavarre

Stengt

 

 
Løype 4a: Birtavarre-Gussagurra

Stengt

 

 
Løype 4b: Gussagurra-Guolášjávri-Duolbajávri Stengt 
Løype 5: Gáiskeriidi-Manndalen-Uhcávákkas-DuolbajávriStengt 
Løype 6: Goddejávri-«Solgropa»-Magervannet 

Stengt

 
Løype 7: Gussagurra-kommunegrense NordreisaStengt 
Løype 8: Nommedalen-Holmevannet 

Stengt

 
Løype 9: Duolbajávri–Čiččenjávri–Bievlajávri

Stengt

 
Status snøskuterløyper

 

Den generelle regelen er at snøskuterløypene stenger 4. mai og åpnes når snøforholdene tilsier det. Merking av løypenettet må være foretatt og annonseres fortløpende.

Forskriften for snøskuterløyper er nå kunngjort og det er tillatt å begynne med stikking av løyper dersom forholdene tilsier det.

Her finner du løypekart i PDF!

Her finner du forskriften!

GPX-fil av løyper.

GPX-fil for å legge inn i GPS-systemer.

Merkes at kommunen per i dag ikke har oppdaterte koordinater (og at det samme er tilfellet for Nordreisa, Kvænangen og Lyngen), så løypene er lagt etter de gamle inntegningene.

Noen forskjeller, spesielt over kommunegrenser, kan derfor forekomme.

Samlet_skuterl-ype_kpa2.gpx