Vaksinetelefonen i Kåfjord har en enorm pågang av publikumshenvendelser og vi ser behovet for å tydeliggjøre noe informasjon.

Telefonen er kun betjent av en enkeltperson, som samtidig også skal administrere alt det praktiske rundt vaksinasjonsarbeidet, og vi ønsker derfor å begrense henvendelser til denne telefonen.

Vaksinen tilbys nå for alle over 65 år. Innad i aldersgruppen vil man likevel prioritere personer med sykdommer nevnt i listen under.

For deg som er under 65 år er det kun særlig risiko som skal vaksineres. Dette gjelder kun et fåtall i kommunen under 65 år, og disse enkeltpersonene har vi nå manuelt åpnet opp for å kunne melde seg på elektronisk. Se link under.

              Særlig risiko er:

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Blod- og lymfekreft siste 5 år
  • Aktiv pågående kreftsykdom eller nylig avsluttet behandling mot kreft
  • Nevrologisk sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon slik som ALS og Downs syndrom.
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Alle andre under 65 år, med diabetes, hjerte-kar sykdom eller annen risikosykdom må vente. Det er ikke åpnet for vaksinering av denne gruppen ennå. Det er derfor ikke behov å ringe for å spørre om dette eller sette seg på venteliste over telefonen.

Har du booket deg time på Remin, vil du motta en bekreftelse på SMS på booket time. Mottar du denne trenger du ikke samtidig også å ringe vaksinetelefonen å få dette dobbeltsjekket.

Finner du ingen ledige timer på Remin, så er det ikke ledige timer tilgjengelig. Vi legger ut ledige timer 1-2 uker i forkant, når vi får bekreftet forsendelse med antall vaksiner til kommunen. Har du noen av sykdommene nevnt i listen ovenfor, uansett om du er under eller over 65 år vil du være prioritert for vaksinering. Da kan du isåfall ringe vaksinetelefonen for prioritert venteliste.

Vaksinering med Astra Zeneca er nasjonalt satt på pause. Vaksinering med denne vaksinen gjøres per nå ikke i Kåfjord, men vi avventer nasjonale myndigheters råd om videre bruk. Det er ikke behov å ringe vaksinetelefonen for å sjekke ut dette.
Elektronisk påmelding gjøres ved hjelp av din Bank-ID.

Link til påmelding: https://timebestilling.remin.no

Vaksinetelefonen: 904 02 086
Telefonen er bemannet tirsdager, stort sett alle onsdager og fredager i tidsrom 09-14.

Av annen info:

Beredskapsledelsen jobber nå med å utarbeide en informasjonsbrosjyre som legges i postkasse til alle husstander i kommunen. Dette for å sikre at også den eldste befolkningen holdes oppdatert på status i pandemien og vaksinasjonsarbeidet.

                                                                                                                                              

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                                          
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune