Hei alle sammen!

Denne uken får vi vaksinert ferdig alle aktuelle innbyggere på sykehjem og starter med vaksinering av øvrig befolkningen.

Vår sekretær har i ukene som har gått ringt opp alle innbyggere over 85 år med tilbud om de ønsker vaksine eller ikke. Mange har takket ja til denne, og noen ønsker å tenke litt lengre på dette. Disse må selv ta kontakt med legekontor dersom de ønsker denne på et senere tidspunkt.

Ukentlig har vi til nå mottatt 6-12 doser, dette er forholdsvis små mengder som kommer, og det er også det som forventes de neste ukene. Fra uke 4 får vi også tilsendt doser som er 2.dose til pasientene som ble vaksinert uke 1 osv.

Antallet ukentlig nå i januar er så få at vi organiserer vaksinasjonen gjennomført på Helsestasjonen med timeavtale.

Per nå ringer vi opp til den enkelte innbygger som er aktuell for vaksine, vi tar ikke imot påmelding per telefon ennå.

Vi følger prioriteringsveilederen til FHI:

  1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonell
  2. Alder 85 år og utvalgte helsepersonell
  3. Alder 75-84
  4. Alder 65-74
  5. Alder 55-64 etc

Prioritering innad i aldersgruppen gjøres i samråd med fastlegene i kommunen. Vi bruker da et spesielt verktøy i journalsystemet som kan plukke ut den enkelte pasient med flest risikofaktorer for alvorlig forløp av covid-19.

Utover februar forventer vi (men det er ikke bekreftet), større forsendelser av vaksiner.

Vi kontakter i ukene fremover alle over 85 år som har ønsket vaksinen.

Vaksinen tilbys fortløpende etter prioritering innad i aldersgruppen og settes opp til time for dette.

Når denne aldersgruppen er vaksinert fortsetter vi med neste aldersgruppe, altså alderen 75-84 år. Her vil vi ikke lengre ringe opp til hver enkelt, men åpne opp for påmelding til vaksine for de som ønsker. Er det flere påmeldte for hver forsendelse vil befolkningen prioriteres vha samme verktøy i journalsystemet som ovenfor.

Det er sagt at målet til regjeringen er å ha vaksinert alle risikogrupper før sommeren.

                                                                                                                                    

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                       
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune