Loga eanet doarjaga birra dás   her

Tromssa fylkkasuohkan juolluda spealloruđaid Kulturdepartemeantta ovddas valáštallanrusttegiidda ja kulturviesuide fylkkas. Dasa lassin juogaduvvo fylkkasuohkana ja stáhta ruđaid fysalaš doaimmaide ja olgoeallimii.

Masa sáhttá ohcat:

-          Rusttegiid valáštallamii ja fysalaš doaimmaide

-          Lagašbirasrusttegat

-          Láhttuide váris ja idjadanbáikkiide (barta) váris ja mearragáttis