Kulturkommunen | kraftkommunen | jordbrukskommunen

Kåfjord kommune ligger i Nord-Troms og har i underkant av 2000 innbyggere. Kommunen ligger på solsiden av Lyngenfjorden og strekker seg inn mot finskegrensen. Hos oss kan du oppleve den magiske mørketida med nordlysets flammehav og den lysende midnattssolen i lyse sommernetter.

Kommunen er en stolt bærer og formidler av samisk og kvensk kultur og tradisjon. Vi er også innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk, hvor samisk og norsk er likestilte språk.

I Kåfjord er det kort avstand mellom dype fjorder, bratte fjell, innland og kyst. Her legger vi til rette for at innbyggerne kan utnytte mulighetene innen vårt mangfoldige næringsliv, som inkluderer jordbruk, turisme, naturbruk, fiske, oppdrett og anleggsvirksomhet.

Vi er ett folk av tre kulturer: nordmenn, samer og kvener. Vi trives både på fjellet med scooter og på ski, på fjorden med fiske og i skogen med sanking. 

Vårt rike kulturliv kjennetegnes av lokale tradisjoner og internasjonal oppmerksomhet. Vi samles på fiskefestival, rokkefestival, urfolksfestival, på kafé, på pub og i bygdehus. Våre sterke bånd til naboene i Nord-Troms og Nord-Finland gir oss et unikt fellesskap.

Nå vil vi at du skal bli en av oss.